Wat zijn voorbeelden van leerdoelen?

Published by Charlie Davidson on

Wat zijn voorbeelden van leerdoelen?

Deelnemers benoemen hun leerdoelen zoals: ik ben soms te direct in mijn communicatie en ik moet tactvoller communiceren. ik ben soms een drammer en ik moet meer geduld ontwikkelen. ik ben soms passief en moet meer initiatief ontplooien.

Hoe stel je SMART doelen op?

Je maakt doelen SMART in 5 simpele stappen:

  1. specifiek zijn.
  2. meetbaar maken.
  3. acceptabel voor jezelf en anderen.
  4. realistisch uitvoeren.
  5. tijdgebonden maken.

Wat is persoonlijke leerdoelen?

Persoonlijke leerdoelen zijn vaak grote doelen, of doelen waar je tegenop ziet.

Hoe omschrijf je leerdoelen?

Hoe ziet een goed geformuleerd doel er uit?

  • Specifiek: een concrete actie, of waarneembaar gedrag.
  • Meetbaar: het eindresultaat moet meetbaar zijn (je moet het kunnen zien, horen)
  • Acceptabel: het doel moet acceptabel zijn voor jezelf en anderen.
  • Realistisch: het doel moet haalbaar zijn (niet te laag of te hoog gegrepen)

Wat kan je leerdoelen zijn?

In het geval van een persoonlijk leerdoel is het voldoende dat je zelf het gestelde leerdoel accepteert. Maar als je als leidinggevende leerdoelen stelt die medewerkers moeten halen, is het creëren van draagvlak een belangrijk aandachtspunt. Realistisch (stap 4): een leerdoel moet haalbaar en realistisch zijn.

Wat zijn voorbeelden van competenties?

Een competentie is een verzameling van kennis, ervaring, vaardigheden en talent. Ze worden vaak opgedeeld in hard skills en soft skills. Hard skills zijn de technische skills die vaak gerelateerd zijn aan functies of rollen. Zoals rekenen, schrijven, coderen, websites bouwen, lassen enzovoorts.

Waarom SMART methode?

Een SMART-geformuleerde doelstelling leidt tot een duidelijk en haalbaar actieplan waar voldoende draagvlak voor is, wat niet alleen handig is, maar ook jezelf en medewerkers kan motiveren. Bovendien weet je op de afgesproken datum ook daadwerkelijk of het doel behaald is, doordat dit meetbaar is.

Wat houdt SMART in?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als je doelstellingen met deze criteria opstelt, worden ze duidelijk en concreet. Bij een samenwerking is dan voor iedereen helder waar je naartoe werkt. En wanneer je zelfstandig aan de slag gaat, houden SMART doelen je scherp.

Wat zijn jou leerdoelen?

Een leerdoel helpt je om gericht te werk te gaan. Wat wil je precies leren? En hoe breed of specifiek wil je dat aanpakken? Om je doel te behalen, is het goed om deze SMART te maken: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Wat zijn goede persoonlijke leerdoelen?

Ik wil leren een opdracht te bedenken die past bij mijn leerdoel. Ik wil leren te reflecteren op mijn leerproces en -resultaat. Ik wil leren mijn leerkracht gericht om feedback te vragen. Ik wil leren met goede vragen te achterhalen wat de mening van de ander is.

Waarom stel je leerdoelen op?

Leerdoelen en succescriteria helpen studenten om de controle over hun leerproces in eigen hand te houden. Met leerdoelen weten ze wat ze moeten leren, waarom ze dat moeten leren én wat ze daarmee kunnen. Ze begrijpen beter waar ze mee bezig zijn en waarom ze bepaalde taken moeten doen.

Wat zijn pedagogische leerdoelen?

Deze brede doelstelling is gespecificeerd in de vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven: het bieden van emotionele veiligheid, het bevorderen van persoonlijke competentie, bevorderen van sociale competentie en het overdragen c.q. eigen maken van waarden en normen. In het basisonderwijs zijn SLO-doelen maatgevend.

Categories: Blog