Is voorlopige oplevering verplicht?

Published by Charlie Davidson on

Is voorlopige oplevering verplicht?

Is een voorlopige oplevering verplicht? Ja, als de Wet Breyne geldt – die biedt extra garanties voor jouw nieuwbouwwoning. Zo is de bouwpromotor onder meer verplicht om een voorlopige en definitieve oplevering te organiseren.

Wat is de voorlopige oplevering?

De voorlopige oplevering is in de eerste plaats het feit dat de werken voltooid zijn en dat u uw intrek hebt genomen in de woning. Daardoor kan de onderneming normaal gesproken het saldo van de prijs opeisen en start de periode waarin u een grondige controle van de werken kunt uitvoeren.

Welke documenten bij voorlopige oplevering?

Noodzakelijke formulieren bij voorlopige oplevering: VO2 (algemene samenvatting en financiële afrekening)(doc – 150 kB) VO3 (termijn- en boeterekening)(doc – 135 kB) VO4 (samenvatting VA1’s en/of VA2’s)(doc – 138 kB)* VO5 (waardevermindering(en))(doc – 134 kB)*

Is oplevering verplicht?

De oplevering is één van de hoofdverplichtingen van de opdrachtgever, die al dan niet in aanwe- zigheid van de andere bouwpartners, nagaat of de werken voltooid zijn en in overeenstemming met de overeenkomst en de regels van het vak.

Wie moet aanwezig zijn bij voorlopige oplevering?

Doorgaans is het de aannemer of bouwpromotor die de bouwheer uitnodigt om tot voorlopige oplevering over te gaan. Er wordt een rondgang gemaakt in aanwezigheid van de aannemer, de architect en de bouwheer om na te gaan of de werken goed en conform het lastenboek en de plannen zijn uitgevoerd.

Hoe lang duurt voorlopige oplevering?

Waarborgtermijn. ​Dit is de periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Deze termijn duurt minstens één jaar. De aannemer moet in die tijd de problemen oplossen die in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering staan.

Wat houdt een oplevering in?

De oplevering is één van de hoofdverplichtingen van de aannemer. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd na aanvaarding daarvan door de opdrachtgever. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever en de aannemer is ontslagen van de.

Welke documenten bij oplevering?

“Bij het bouwen van een nieuwbouwwoning is het op dit moment verplicht een energiecertificaat en een postinterventiedossier op te stellen. In geval van een nieuwbouw komt het energiecertificaat in de vorm van een EPB-rapport en kan je hiervoor terecht bij de EPB-verslaggever.

Kan je oplevering weigeren?

Criteria voor de weigering De oplevering kan alleen geweigerd worden om ernstige en belangrijke redenen. Kleine gebreken, ook al zijn ze talrijk, kunnen en mogen de voorlopige oplevering niet in de weg staan. De financiële waarde van de aangevoerde bezwaren verhouden zich tot de totale waarde van het uitgevoerde werk.

Wie vraagt definitieve oplevering aan?

De definitieve oplevering kan uitdrukkelijk geschieden, maar ook stilzwijgend. In de praktijk gebeurt de definitieve oplevering meestal op basis van een rondgang met bouwheer, architect en aannemer, en stelt met een proces-verbaal op.

Hoeveel tijd tussen voorlopige en definitieve oplevering?

De definitieve oplevering kan pas plaatsvinden na een periode van minstens een jaar na de voorlopige oplevering. Bij een appartementsgebouw moet de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke ruimten plaatsvinden voor de definitieve oplevering van de private delen, zodat de bewoonbaarheid gegarandeerd is.

Hoe verloopt een oplevering?

Na maanden bouwen is jouw huis klaar en volgt de oplevering. Samen met de bouwer of ontwikkelaar inspecteer je het huis. Eventuele gebreken worden genoteerd in een opleveringsrapport.

Categories: Blog