Wat te doen bij een ongeval EHBO?

Published by Charlie Davidson on

Wat te doen bij een ongeval EHBO?

Verwittig altijd gespecialiseerde hulp: laat iemand 112 bellen of doe het zelf als je alleen bent….Alarmeer de hulpdiensten via 112 als:

 1. het slachtoffer bewusteloos is;
 2. er een hevige kracht op het hoofd van het slachtoffer heeft ingewerkt;
 3. je een schedelbreuk of wervelletsel vermoedt.

Wat doe je als er geen levensbedreigende stoornissen meer zijn?

Voor niet-levensbedreigende letsels dient het slachtoffer altijd te worden doorverwezen naar de eerstelijnsgeneeskunde. In Nederland is dat de vaste huisarts, huisartsenpost met de avond- of weekenddienst of de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis.

Hoe eerste hulp verlenen?

De 5 belangrijke punten

 1. Let op gevaar.
 2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert.
 3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting.
 4. Zorg voor professionele hulp.
 5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit.

Wat doet een EHBO?

Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera.

Wat te doen in een noodsituatie bij hulp verlenen?

Dan is het waarschijnlijk je eerste reflex om de hulpdiensten te bellen….Vier stappen om te volgen bij eerste hulp

 1. Zorg voor veiligheid. Veiligheid boven alles!
 2. Beoordeel de toestand van het slachtoffer. Controleer of het slachtoffer bij bewustzijn is.
 3. Alarmeer de hulpdiensten.
 4. Verleen verdere eerste hulp.

Wat doe je bij een EHBO cursus?

In slechts 3 uur leer je al de basishandelingen van EHBO , zodat jij weet wat je bij de meest voorkomende ongevallen moet doen. Je leert hoe je moet handelen bij een verslikking, vergiftiging of bewusteloosheid. Wil je nog meer vaardigheden leren, zoals reanimeren of wat je moet doen bij een ernstige allergieaanval?

Wat is geen direct effect van adequate eerstehulpverlening?

Deze omschrijving houdt in dat de eerste hulp niet verder kan gaan dan wat, vanuit medisch oogpunt, door de eerstehulpverlener verantwoord kan worden gegeven, gelet op diens kennis, ervaring en vaardigheden.

Hoeveel seconden beademen bij reanimatie?

Adem normaal in en adem in 1 seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt. Onderbreek de borstcompressies hiervoor nooit meer dan 10 seconden. Ga door met reanimeren en wissel steeds 30 borstcompressies af met 2 beademingen.

Waar let je op bij EHBO?

Let op gevaar, ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert, stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting, zorg voor professionele hulp, help het slachtoffer op de plaats waar hij zit of ligt.

Waar heb je een EHBO diploma voor nodig?

EHBO is verplicht als uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval in jouw organisatie groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Wanneer dat niet zo is, is het niet nodig om opgeleide EHBO’ers te hebben in je bedrijf. BHV’ers zijn dan voldoende.

Welke volgorde wordt gehanteerd in een ruimte met gevaar voor slachtoffer en BHV er?

Let dus eerst op gevaar voor je zelf, vervolgens op gevaar voor omstanders en in de laatste plaats op gevaar voor het slachtoffer. Eigen veiligheid gaat voor. Indien een slachtoffer zich in een gevaarlijke situatie bevindt, dan kan deze door middel van de noodvervoersgreep van Rautek worden verplaatst.

Hoe kun je een EHBO diploma halen?

Een EHBO opleiding bij ehbocollege.nl volg je als je het EHBO diploma echt wil halen. Het tempo van de cursus is hoog, de dagen zelf zijn intensief. Je wordt klaargestoomd om uiteindelijk te slagen voor het examen. Ook buiten de cursusdagen wordt wat inzet van je verwacht.

Categories: Popular lifehacks