Hoe werkt een gaschromatograaf?

Published by Charlie Davidson on

Hoe werkt een gaschromatograaf?

Gaschromatografie (ook wel GLC of GC genoemd) wordt gebruik voor de scheiding van gassen en vloeistoffen. Over de kolom stroomt een gas (de mobiele fase). Een te onderzoeken mengsel van stoffen wordt in de kolom geïnjecteerd en meegenomen door het langsstromende gas, ook wel draaggas genoemd.

Waar wordt gas chromatografie voor gebruikt?

Gaschromatografie (GC) is een zeer veel gebruikte analysetechniek. Een gaschromatograaf wordt gebruikt voor het bepalen van de samenstelling van een chemicaliënmengsel (monster) met behulp van diverse gassen afhankelijk van de specifieke analysator en het detectortype.

Wat is een polaire kolom?

Kolomeigenschappen. Bij reversed phase kolommen is de stationaire fase apolair en de mobiele fase meestal polair (waterig). In het geval van een C18-kolom bestaat de binnenkant, de stationaire fase, uit octadecyl-groepen. De polaire mobiele fase is vaak in een samengestelde verhouding tussen organische stoffen en water …

Wat betekent chromatogram?

Chromatografie is een bekende scheidingsmethode om mengsels te scheiden of om bepaalde stoffen in het mengsel aan te tonen. Er zijn verschillende vormen van chromatografie. Elke vorm is gebaseerd op het principe van een mobiele en een stationaire fase.

Welk gegeven uit het chromatogram gebruik je als je met een GC een kwalitatieve analyse uitvoert?

Kwalitatieve bepaling Aan de hand van een chromatogram kan men onder andere bepalen welke stoffen een mengsel bevat, hoe complex het analyt is en hoe zuiver het mengsel is. Zo kan er bijvoorbeeld worden geanalyseerd of een mengsel het gewilde analyt bevat.

Hoe bepaal je de retentietijd?

De relatieve retentie (α) is te bepalen d.m.v.: α = t’r2t’r1 = k2k. Het subscript 1 en 2 geeft aan dat het twee pieken betreft. De netto retentietijd óf de retentiefactor dient dus van twee naast elkaar gelegen pieken bepaald te worden.

Waar is de retentietijd afhankelijk van?

Retentietijd is de tijd die een bepaalde stof uit een te scheiden mengsel nodig heeft om door een chromatografische kolom te passeren (elueren). Om preciezer te zijn: het tijdsverschil tussen het moment van injecteren en het moment dat de hoogste concentratie van de piek de detector passeert.

Wat is Scheidingsprincipe?

De snelheid waarmee de verschillende stoffen worden meegenomen is afhankelijk van de mate waarin een stof zich hecht aan de stationaire fase tegenover de mobiele fase. In de drie kolommen hiernaast is het scheidingsprincipe zichtbaar.

Welke drie andere onderdelen zijn naast de gaschromatograaf nodig om gaschromatografie uit te kunnen voeren?

Het principe van gaschromatografie berust op een selectieve verdeling van componenten tussen de stationaire en de mobiele fase. De mobiele fase is een draaggas dat langs de stationaire fase stroomt….Principe

  • Injectiepoort.
  • Kolom.
  • Detector.
  • Autosampler (optioneel)

Waar komt de naam chromatografie vandaan?

Chromatografie (van het Grieks: χρώμα (chrōma) = kleur; γράφειν (graphein) = schrijven) is een scheidingstechniek waarmee mengsels van verschillende stoffen gescheiden kunnen worden in hun samenstellende componenten. Dit zijn gekleurde verbindingen, vandaar de naam chromatografie.

Wat is een Referentiestof?

Een referentiestof is een stof waarvan je verwacht dat de eigenschappen overeenkomen met de gebruikte analyt. Een chromatogram uit HPLC of GC geeft pieken weer. De plek van een piek op het chromatogram wordt bepaald door de retentietijd.

Waar is de retentietijd van afhankelijk?

Categories: Popular lifehacks