Wat betekent opschrijven?

Published by Charlie Davidson on

Wat betekent opschrijven?

vastleggen = opschrijven of op een andere manier blijvend opnemen vb: hij legde de bruiloft vast op de film Synoniem: registreren Tegenstelling: wissenaan de kade vastmaken vb: hij heeft zijn zeilboot vastgelegd Synoniem: aanleggen…

Wat betekent noteren?

noteren – regelmatig werkwoord uitspraak: no-te-ren 1. met pen of potlood op papier schrijven ♢ noteer woord voor woord wat ik je zeg 1.

Wat betekent schrijf?

schrijven – onregelmatig werkwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: schrij-ven 1. in letters of cijfers met de hand op papier zetten ♢ ik schrijf het woord op 2. de inhoud bedenken ♢ hij schrij…

Wat is het verschil tussen schrijven en opschrijven?

Schrijven is just writing in general and opschrijven is physically writing something down, example: Taking notes on a piece of paper, i hope i helped.

Wat is boekstaven?

(boekstaafde, heeft geboekstaafd), 1. (vero.) de letters en lettergrepen spellen; 2. te boek stellen, opschrijven: dat staat geboekstaafd; 3. (iets) met stukken en bescheiden staven.

Wat is een ander woord voor opschrijven?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: opschrijven (ww): aantekenen, inschrijven, neerschrijven, noteren, op papier zetten, optekenen, registreren.

Wat betekent staat genoteerd?

Opschrijven = 1) Aankalken 2) Aanschrijven 3) Aantekenen 4) Boeken 5) Boekstaven 6) Genoteerd 7) Iets op schrift stellen 8) Markeren 9) noteren 10) Notitie maken 11) Optekenen 12) Registreren 13) Schriftelijk vastleggen 14) Stellen 15) Te …

Wat is een vergelijking?

vergelijken – onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-ge-lij-ken 1. kijken naar verschillen en overeenkomsten ♢ ik heb de twee televisies met elkaar vergeleken 1.

Wat is een ander woord voor schrijven?

brief. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: schrijven (ww): neerkrabbelen, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, vastleggen.

Hoe moet je woorden schrijven?

Voorbeelden: `netjes tussen de lijntjes schrijven`, `Schrijf je dat met een hoofdletter?`…II schrijven.

Uitspraak: [ˈsxrɛivə(n)]
Vervoegingen: schreef (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen: heeft geschreven (volt.deelw.)

Wat is besmuikt lachen?

Gisteren was ik bij een toespraak waar iemand zei: “Er kraaide geen hond naar.” Ik slaagde erin slechts besmuikt te lachen. Ik ga vooruit! Besmuikt betekent heimelijk, stilletjes.

Wat is een andere woord voor Immers?

uiteindelijk (bw) : immers, per slot van rekening, tenslotte. namelijk (bw) : immers, want.

Categories: Users' questions