Hoeveel kost een voortgezette verzekering?

Published by Charlie Davidson on

Hoeveel kost een voortgezette verzekering?

Kies je voor enkel pensioen? Dan kost je voortgezette verzekering 11,78% van je inkomen van drie jaar geleden. Kies je voor pensioen plus ziekteverzekering? Dan betaal je 19,44% van je inkomen van drie jaar geleden.

Wat is een voortgezette verzekering?

Bij de voortgezette verzekering heeft u de keuze om u voor het volledige sociaal statuut (pensioen, ziektekosten en -uitkeringen, kinderbijslag) te verzekeren of enkel voor de verdere opbouw van de pensioenrechten en kinderbijslag.

Wat als een bvba stopt?

Als een vennootschap de activiteiten wil stopzetten, moet zij ontbonden en vereffend worden. Meestal vallen ontbinding en vereffening niet samen. Met ‘ontbinding’ bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt.

Hoeveel kost het stopzetten van een bvba?

Neem contact op met een erkend ondernemingsloket naar keuze om uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te schrappen. Die schrapping is betalend. Het tarief voor 2021 bedraagt 90,50 euro (per vestigingseenheid). Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

Heb ik recht op Overbruggingsrecht?

Dit overbruggingsrecht kan aangevraagd worden voor de maanden januari tot en met september 2021 op voorwaarde dat: je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.

Wie heeft recht op Overbruggingsrecht?

Wie tijdens de periode 1 januari tot en met 30 september 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke daling van het omzetcijfer als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel ‘Overbruggingsrecht bij omzetdaling’ (pijler 2 van de nieuwe …

Hoe in orde blijven met sociale zekerheid?

  1. Stopt u met werken vóór u recht heeft op uitkeringen van uw wettelijk pensioen, dan gaat u het best na of u via uw partner gedekt blijft door de ziekteverzekering.
  2. Bent u niet gedekt, dan kunt u overwegen om een voortgezette verzekering af te sluiten.

Categories: Blog