Wat is een bedoeling?

Published by Charlie Davidson on

Wat is een bedoeling?

v. (-en), het bedoelen; doel, oogmerk: met een goede bedoeling iets doen, zeggen, nalaten ; onedele bedoelingen : — met bedoeling iets zeggen, met een bepaald oogmerk buiten de letterlijke inhoud van het gezegde.

Wat gaat goed synoniem?

emmes, fijn, gaaf, gekloft, geweldig, goed, jofel, keurig, kostelijk, net, netjes, prima, reuze, uitstekend. excellent (bn) : eminent, fantastisch, heerlijk, magnifiek, super, superbe, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk.

Is bedoeld voor synoniem?

bedoeld, bekend, bezonnen, doelbewust, met opzet, moedwillig, opzettelijk, welbewust, weloverwogen, wetend, doelgericht, gericht, uit moedwil, vrijwillig.

Wat is intentie tonen?

Intentie (Latijn: intentio) is het voornemen een handeling te verrichten. Het gaat daarmee vooraf aan gedrag, al wil dit niet zeggen dat elke intentie ook daadwerkelijk verricht of volledig uitgevoerd wordt. Indien een voorgenomen handeling niet voltooid wordt, is er sprake van een poging.

Is het de bedoeling dat synoniem?

als synoniem van een ander trefwoord: doel (zn) : ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen.

Hoe schrijf je bedoeling?

bedoeling|en (meerv.) Voorbeelden: `goede bedoelingen hebben`, `Het is de bedoeling dat je meedoet.

Wat fijn synoniem?

aangenaam, aardig, amusant, behaaglijk, comfortabel, fijn, gemakkelijk, genoeglijk, gezellig, heerlijk, jofel, knus, lekker, leuk, lollig, opgewekt, plezant, plezierig, sympathiek, vermakelijk, vriendelijk.

Wat goed betekenis?

goed – Bijvoeglijk naamwoord 1. kwaliteit bezittend ♢ Wat een goed stuk om te lezen! goed – Zelfstandignaamwoord 1. iets concreets of abstracts dat men in bezit kan hebben ♢ Gezondheid is een groot goed.

Wat wil je hiermee zeggen synoniem?

anders geformuleerd, anders gezegd, dat wil zeggen, kortom, oftewel. met andere woorden (bw): m.a.w.

Wat ik bedoel synoniem?

bedoelen, behelzen, inhebben, inhouden, intenderen, omvatten, staan voor, uitdrukken, voorstellen, waarde hebben, willen zeggen, zeggen. behelzen (ww) : aanduiden, bedoelen, beduiden, betekenen, bevatten, inhouden, intenderen, luiden, omvatten, zeggen.

Wat is een intentie spiritueel?

Spirituele intentie Het staat voor een bedoeling of voornemen. “Je hebt de intentie om…” Maar: ik ga je vandaag natuurlijk niet de betekenis van dit woord uitleggen. Om die belangrijke dingen niet uit het oog te verliezen én om ze ook echt te bereiken, kun je ‘leven met intentie’.

Wat zijn goede intenties?

Goede intenties – Ze vergroten je overtuigingskracht

  • Een topsporter wint met intentie, niet met fysieke kracht.
  • Onderschat je verbeeldingskracht niet.
  • Met verkeerde intenties verlies je.
  • Intenties hebben invloed op jouw realiteit.
  • Door je bewust te zijn van je intenties kun je de wereld om je heen positief beïnvloeden.

Categories: Popular lifehacks