Wat is een onmiddellijke inning?

Published by Charlie Davidson on

Wat is een onmiddellijke inning?

Een onmiddellijke inning is een boete voorgesteld door de politie naar aanleiding van een verkeersinbreuk die door de politie is vastgesteld. Als u op tijd betaalt met vermelding van de juiste gestructureerde mededeling is de zaak daarmee definitief afgehandeld.

Hoeveel bedraagt een minnelijke schikking?

Overtredingen per graad

Graad van overtreding Eerste graad Derde graad
Onmiddellijke inning € 58 € 174
Minnelijke schikking € 85 € 235
Bevel tot betalen 2 € 115 € 317
Geldboete 3 € 80 tot € 2000 € 240 tot € 4000

Hoe lang duurt minnelijke schikking?

De betalingstermijn van een minnelijke schikking is meestal ongeveer 1 maand. Als je dit niet kan betalen wordt je gedagvaard. Er is geen uitstel van betaling mogelijk of andere regelingen bij een minnelijke schikking.

Wat is een overtreding van de derde graad?

Overtredingen van de 3e graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Bij herhaling van een overtreding binnen het jaar worden de boetes verdubbeld. Een onmiddellijke inning van 150 euro of minnelijke schikking van 160 euro kan worden voorgesteld.

Wat is het verschil tussen onmiddellijke inning en minnelijke schikking?

Een minnelijke schikking is een voorstel van het parket om de overtreding af te handelen met het betalen van een geldsom. De minnelijke schikking is altijd duurder dan de onmiddellijke inning. Ben je niet akkoord of reageer je niet, dan neemt het parket opnieuw een beslissing om de overtreding af te handelen.

Hoe werkt een minnelijke schikking?

De minnelijke schikking laat de rechtbanken onder bepaalde voorwaarden toe om de verdachte van een misdrijf niet verder te vervolgen in ruil voor een tegenprestatie (meestal is dit het betalen van een boete). De minnelijke schikking is geen veroordeling en zal dus niet zichbaar zijn op je strafblad.

Wat houdt een minnelijke schikking in?

De minnelijke schikking is een rechtsfiguur uit het Belgisch strafrecht die het Openbaar Ministerie onder bepaalde voorwaarden toelaat om aan de verdachte van een misdrijf verval van strafvordering voor te stellen in ruil voor een tegenprestatie (meestal het betalen van een geldsom, maar soms ook het afstaan van …

Hoeveel tijd om verkeersboete te betalen?

Vanaf het moment dat je de onmiddellijke inning hebt ontvangen, heb je 10 dagen de tijd om je boete te betalen. Indien je na een maand nog niet betaald hebt, krijg je een herinnering toegestuurd.

Is minnelijke schikking verplicht?

Het grote nadeel van verzoening of minnelijke schikking is dat er geen verplichting is om erop in te gaan. Dit betekent dus dat wanneer je een poging tot verzoening wil doen met je schuldeiser, je verhuurder, je echtgenoot… ze niet verplicht zijn om naar de rechtbank te gaan.

Waarom minnelijke schikking?

De minnelijke schikking komt vaak voor om rechtszaken af te handelen waar men niet zeker is van een succesvolle vervolging, of in zaken die vermoedelijk lang zullen aanslepen en zullen rekken. De minnelijke schikking is geen veroordeling en zal dus niet zichbaar zijn op je strafblad.

Wat is een overtreding van de eerste graad?

Overtredingen van de 1e graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve overtredingen met betrekking tot snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs)

Wat is een overtreding van de tweede graad?

Tweede graad overtredingen Overtredingen van de tweede graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar.

Categories: Blog