Vilka vaktar slottet?

Published by Charlie Davidson on

Vilka vaktar slottet?

Högvakten utgörs av de som bevakar de två kungliga slotten Stockholms slott och Drottningholms slott. Högvakten är en viktig del av skyddet av slotten och Stockholms militära beredskap. Högvakten i Stockholms månghundraåriga historia är en populär turistattraktion som drar hundratusentals åskådare varje år.

Får högvakten skjuta?

– Men om terrorister i dag skulle skjuta på högvakten skjuter den naturligtvis tillbaka. Högvakten skyddar slotten enligt skyddsvaktslagen och får använda vapen enligt polislagens paragraf 10. Alla värnpliktiga får tio dagars skyddsvaktsutbildning i teori och praktik.

Vad gör en Slottsvakt?

Högvakt har funnits vid Kungliga slottet sedan 1523 och utgjordes då av 100–200 soldater som även stod för stadens ordningshållning och brandförsvar. Under sommarhalvåret marscherar eller rider vaktparaden med musikkår genom stadens gator och fram till slottets yttre borggård.

När är högvakten?

Ceremonin börjar klockan 12.15 på vardagar (inklusive lördagar) och klockan 13.15 på söndagar och helgdagar. Den varar i cirka 40 minuter.

Får vakterna utanför slottet skjuta?

Högvaktsavlösningen äger rum på slottets yttre borggård och genomförs antingen som stor högvaktsavlösning med musikkår eller spel (trumslagare och/eller trumpetare) eller som liten högvaktsavlösning utan musik och då även utan parad för fanan.

Vad tjänar Högvakten?

Försvarsmakten höjer lönerna för gruppbefäl, soldater och sjömän med minst 1 000 kronor i månaden. Dessutom höjs lägsta ingångslön till 18 000 kronor i månaden. Det beslutade överbefälhavaren i dag.

Vad tjänar en Slottsvakt?

Vad har en slottsvakt i lön?…Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2016 27 500 kronor 29 200 kronor
2017 28 100 kronor 29 500 kronor
2018 28 400 kronor 30 500 kronor
2019 28 900 kronor 29 900 kronor

Vad tjänar en Högvakt?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor
30 100 kr 28 500 kr 30 200 kr

När är det vaktavlösning på slottet?

På kartskissen ser du ordinarie väg: Kavallerikasern – Lidingövägen – Sturegatan – Stureplan – Birger Jarlsgatan – Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Strömgatan – Gustav Adolfs torg – Norrbro – Skeppsbron – Slottsbacken – Stockholms Slott, där vaktavlösningen sker kl 12.15 på vardagar och kl 13.15 på helg- och söndagar.

Hur länge står Högvakten?

Högvaktens vaktavlösning sker vardagar och lördagar kl. 12:15, på söndagar och helgdagar kl. 13:15. Själva vaktavlösningen tar ca 40 minuter.

Har kungen vakter?

Högvakten vid Stockholms och Drottningholms slott är den högvaktsvaktstyrka inom svenska försvarsmakten som vaktar Stockholms slott och Drottningholms slott samt utgör statschefens och kungafamiljens honnörsvakt. Vakten ingår samtidigt i den militära beredskapen i Stockholm.

Vad kallas vakterna vid Buckingham Palace?

Speciellt barnen älskar de björnskinnshattklädda vakterna som marscherar framför slottet varje morgon.

Categories: Contributing