Hvor lenge kan en norsk statsborger oppholde seg i utlandet?

Published by Charlie Davidson on

Hvor lenge kan en norsk statsborger oppholde seg i utlandet?

Du kan ikke bo i utlandet i mer enn to år Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode. Opphold på under to måneder per kalenderår regnes ikke som opphold i utlandet.

Hvor lenge kan pensjonister oppholde seg i utlandet?

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, anses du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året. Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du anses som bosatt i utlandet.

Hvor lenge kan man være i utlandet uten å melde flytting?

Flytting fra Norge til et ikke-nordisk land Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i Folkeregisteret. Last ned og fyll ut skjemaet flyttemelding til utlandet og send det til Skatteetaten, tidligst 14 dager før du reiser.

Kan permitterte reise utenlands?

Skal du ha ferie eller reise til utlandet, er det viktig at du gir beskjed til NAV først, og fører dagene med ferie eller fravær på meldekortet. Dette er ferie eller fravær: Annen ferie fra arbeidsgiver når du er permittert. Når du ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV.

Hvor lenge kan uføre være i utlandet?

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, regnes du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du i 2 eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet mer enn 6 måneder i året. Du er ikke lenger medlem i folketrygden når du regnes som bosatt i utlandet.

Hvor lenge kan en oppholde seg i Spania?

Skal du kun på en kortere ferietur til Spania trenger du ikke tenke på oppholdstillatelse eller noen form for registrering i offentlige systemer. Siden Spania er en del av EU har du rett til å oppholde deg i landet i 90 dager. Etter disse 90 dagene kan du søke om forlengelse hos politiet.

Kan uføre bo i utlandet?

Du har som hovedregel rett til utbetaling av uføretrygd fra Norge selv om du flytter til et annet EØS-land eller andre land Norge har trygdeavtale med. For flyktninger og uføretrygdede med rettighet som ung ufør er det likevel begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd i utlandet.

Skal flytte til utlandet?

Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i Folkeregisteret. Last ned og fyll ut skjemaet flyttemelding til utlandet og send det til Skatteetaten, tidligst 14 dager før du reiser.

Hvem må jeg melde fra til når jeg skal flytte?

Det er flere som må få beskjed om din nye adresse når du flytter, husk å melde flytting til alle.

  1. Alle kontakter, kundeforhold og medlemskap. Alle som sender deg post må vite hvor de skal adressere den.
  2. Folkeregisteret. Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato.
  3. Posten Norge.

Hva skjer hvis man glemmer å melde flytting?

Hva skjer om du ikke melder flytting? Dersom du ikke blir registrert på nytt bosted i løpet av en måned, skal du registreres uten fast bosted i kommunen. Du kan også ilegges bot dersom flytting ikke meldes.

Kan jeg reise under permittering?

Det er ingen særregler som gjelder for ferie under permittering. Ferie avvikles i utgangspunktet som normalt, og arbeidstaker har rett på feriepenger. Dersom arbeidstaker er permittert når ferietiden inntrer, innebærer likevel ferien et avbrudd i permitteringen.

Kan sykemeldte reise til utlandet?

Som sykmeldt må du søke NAV om å få reise utenlands. Før du reiser er du selv ansvarlig for å søke NAV-kontoret på eget søknadsskjema som ligger på nav.no. Før du reiser, må du: avklare med arbeidsgiver at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging eller aktivitet på arbeidsplassen.

Categories: Blog