Wat moet er in de conclusie en aanbevelingen?

Published by Charlie Davidson on

Wat moet er in de conclusie en aanbevelingen?

In de conclusie beantwoord je de onderzoeksvraag en baseer je je op je onderzoeksresultaten. In je aanbevelingen daarentegen baseer je concrete oplossingen voor het onderzochte probleem op je conclusie, zodat je opdrachtgever nieuwe doelen kan stellen. Deze aanbevelingen sluiten daarmee aan op je onderzoek.

Hoe maak je een goede conclusie?

De conclusie begint met een samenvatting van de hoofdvraag of probleemstelling. Vervolgens leg je de conclusies en bevindingen uit die je in je scriptie hebt beschreven. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag en leg je uit door hoe je tot deze conclusie bent gekomen.

Wat schrijf je in een samenvatting van een verslag?

Inhoud van je samenvatting

 1. Waarom en waarover je de scriptie hebt geschreven.
 2. Hoe je het onderzoek hebt uitgevoerd.
 3. Wat uit je onderzoek is gebleken.
 4. Wat je resultaten betekenen.
 5. (Indien aanwezig) Wat op basis hiervan relevant is voor je lezer of opdrachtgever om te weten.

Wat zet je in een discussie scriptie?

In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek door je resultaten te interpreteren, deze te koppelen aan je verwachtingen, de beperkingen en eventuele implicaties van je onderzoek te bespreken en suggesties te doen voor vervolgonderzoek.

Hoe schrijf je een conclusie Scribbr?

Checklist: Conclusie

 1. De onderzoeksvragen zijn beantwoord.
 2. Er is een antwoord geformuleerd voor de hoofdvraag/probleemstelling.
 3. De hypothesen zijn bevestigd of ontkracht.
 4. De conclusie is in de juiste werkwoordstijden geschreven.
 5. Er staan geen eigen interpretaties in de conclusie.
 6. Er wordt geen nieuwe informatie gegeven.

Hoe schrijf je een management samenvatting scriptie?

Structuur managementsamenvatting De samenvatting bevat doorgaans niet meer dan 4 à 5 alinea’s. De informatie noteer je op volgorde van de hoofdstukken. Je begint dus bij de inleiding en eindigt bij de conclusies/aanbevelingen. Let erop dat het geen opsomming wordt, maar een samenhangend geheel.

Hoe maak je een samenvatting stappenplan?

Stappenplan samenvatten

 1. Lees de tekst rustig door.
 2. Ga op zoek naar moeilijke woorden en zoek hier de betekenis van op.
 3. Verdeel de tekst in stukken.
 4. Zoom in op details.
 5. Bepaal de hoofd- en bijzaken.
 6. Schrijf de informatie die je over hebt kort op.
 7. Controleer als laatste je samenvatting door hem nog een keer door te lezen.

Hoe schrijf je een discussie voorbeeld?

In dit voorbeeld van de discussie komen alle aspecten terug die van belang zijn. De belangrijkste onderdelen zijn de validiteit van je onderzoek, of je verwachtingen juist waren, of er beperkingen zijn en wat als eventueel vervolgonderzoek kan dienen.

Hoe schrijf je een discussie in een verslag?

In de discussie beschrijf je kort de belangrijkste resultaten, hoe ze gerelateerd zijn aan eerdere bevindingen en wat de resultaten betekenen voor de onderzoeksvraag uit de inleiding (wat is je conclusie?). Hoe verhouden de resultaten zich tot de probleemstelling van je scriptie?

Wat moet er in de conclusie staan?

In de conclusie geef je een samenvatting van je onderzoek en beantwoord je de onderzoeksvragen die centraal stonden in je scriptie. Een conclusie is meestal beschrijvend en observerend. De verklaring en interpretatie van de resultaten van je onderzoek komt pas aan de orde in de discussie.

Categories: Helpful tips