Is verzekering gewaarborgd wonen verplicht?

Published by Charlie Davidson on

Is verzekering gewaarborgd wonen verplicht?

Deze verzekering is gratis, maar niet verplicht. De verzekering betaalt een deel van de maandelijkse aflossing van uw lening, als u inkomensverlies hebt door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Opgelet: u kunt maar één keer een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen.

Wat is een gewaarborgde lening?

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit.

Hoe gewaarborgd loon aanvragen?

Wat moet ik doen?

  1. zijn werkgever onmiddellijk van zijn toestand op de hoogte brengen.
  2. zijn werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest bezorgen.
  3. zich indien nodig onderwerpen aan het onderzoek van een controlearts.

Wat is Kapitaalsopname?

Met eerste of enige kapitaalsopname bedoelt men de datum waarop de kredietverstrekker het geleende kapitaal (of een deel ervan) vrijgeeft en u het hele bedrag of een eerste deel ervan opneemt. Het is dus het ogenblik waarop u van de kredietverstrekker de volledige som of een gedeelte ervan krijgt.

Is een schuldsaldo verzekering verplicht?

Een schuldsaldoverzekering is geen verplichte verzekering. Het is echter wel zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote kredieten (bijvoorbeeld een hypothecaire lening of professioneel krediet) vragen om dergelijke verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.

Hoe werkt verzekering gewaarborgd inkomen?

De naam zegt het helemaal: de verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt jouw inkomen als zelfstandige wanneer je niet kan werken bij ziekte of na een ongeval. Je krijgt dan elke maand een vervangingsinkomen, bovenop de eventuele uitkering van je ziekenfonds.

Wat is een schuldsaldoverzekering hypothecaire lening?

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening. Wanneer u een krediet aangaat, kunt u een verzekering afsluiten om uw partner, uw erfgenamen of naaste familieleden in geval van overlijden te beschermen.

Wat te doen als je arbeidsongeschikt bent?

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid? Indien je arbeidsongeschikt wordt en aan de voorwaarden voldoet, maak je aanspraak op een uitkering van het ziekenfonds. Belangrijk is wel dat je tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigt.

Hoe lang gewaarborgd loon bediende?

Arbeiders en bedienden hebben een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van hun werkgever. Bij arbeiders zijn enkel de eerste zeven dagen volledig ten laste van jou als werkgever.

Hoe krijg ik een invaliditeitsuitkering?

Het ziekenfonds betaalt die uitkeringen. Wij controleren de arbeidsongeschiktheid, vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid. Na 1 jaar ongeschiktheid stelt de adviserend arts van het ziekenfonds een voorstel op tot erkenning van de invaliditeit ter attentie vanvoor onze Geneeskundige raad voor invaliditeit.

Wat als je geen schuldsaldoverzekering hebt?

Toch zullen banken in de praktijk zelden een woonlening toestaan zonder dat u daarbij ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Voor de bank is dat een garantie dat het kapitaal van de lening alsnog wordt terugbetaald als een kredietnemer overlijdt.

Kan een schuldsaldoverzekering geweigerd worden?

Bij mensen met een zware en/of chronische ziekte is het risico op vroegtijdig overlijden statistisch gezien groter dan gemiddeld. Daarom kan de verzekeraar een medische bijpremie vragen of zelfs, in zeldzame gevallen, de schuldsaldoverzekering weigeren.

Categories: Trending