Wat zijn SMART doelstellingen?

Published by Charlie Davidson on

Wat zijn SMART doelstellingen?

De SMART-methode is een methode waar je ervoor zorgt dat je doelen échte doelen worden. Dit komt doordat je het doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden maakt.

Hoe ziet een SMART doel eruit?

SMART-leerdoelen formuleren Begin je doel met “ik”. Gebruik na “ik” een doe- of meet-woord: maak, kan, ken, heb inzicht in, begrijp, pas toe, weet, et cetera. Beschrijf hierna SMART in concrete woorden en in meetbare termen wat je doel is om te leren: je doel of vaardigheid. Niet: Ik ga beter orde houden.

Hoe schrijf ik SMART?

Met SMART bedoelen ze een acroniem: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden. Je bent pas echt smart (slim dus) als je altijd je offerte SMART maakt. Het maakt je boodschap duidelijk, concreet en ondubbelzinnig. Bovendien maakt het jouw plan van aanpak achteraf ook controleerbaar.

Wat zijn leerdoelen voorbeelden?

Voorbeeld van een leerdoel!

  • ik ben soms te direct in mijn communicatie en ik moet tactvoller communiceren.
  • ik ben soms een drammer en ik moet meer geduld ontwikkelen.
  • ik ben soms passief en moet meer initiatief ontplooien.

Wat is de doelstelling?

Een doelstelling is een van tevoren vastgelegd doel of streven dat men probeert te behalen. Doelstellingen worden vaak met behulp van het SMART-principe vastgelegd. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Ambitieus, Realistisch/Relevant en Tijdsgebonden.

Welke delen van de doelstelling zijn essentieel?

Door je doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te formuleren zorg je ervoor dat je doel sturend is. In mijn blog ‘waarom je projectdoelen moet stellen?

Hoe bepaal je je doelen?

Als je gaat om doelstellingen formuleren, is het goed om doelstellingen SMART te maken. SMART is een afkorting, het staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een goede doelstelling.

Hoe bepaal je doelen?

Gebruik de 7 W’s om je doel specifiek te maken:

  1. Wat wil je precies bereiken?
  2. Wie zijn hierbij betrokken of wie betrek je erbij?
  3. Waar ga je het doen?
  4. Waarmee wil je het gaan bereiken?
  5. Wanneer gaat het gebeuren of wanneer ga je starten?
  6. Welke delen van de doelstellingen zijn belangrijk?
  7. Waarom wil je dit doel bereiken?

Wat is de afkorting van SMART?

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Wat is acceptabel in SMART?

Acceptabel. Als je een SMART-doel voor jezelf stelt, dan is het voldoende dat je het zelf accepteert. Soms wordt de ‘A’ in SMART ook wel uitgelegd als “Aanwijsbaar”. Daarmee wordt bedoeld dat duidelijk moet zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken.

Wat is een smart doel?

SMART doelen geven je richting én focus. Een doel geeft je richting. Het geeft je een indicatie van waar je naartoe wilt en wat je wilt bereiken. Met een SMART doel maak je dit nóg duidelijker, doordat je je doel veel duidelijker maakt. Een SMART doel geeft je daardoor ook focus: je weet echt precies wat je wilt bereiken,

Hoe kunt u SMART doelen formuleren?

SMART doelen formuleren maken uw doelstellingen concreet en specifiek. De SMART methode kan prima helpen bij het formuleren van wat wilt u precies bereiken? Maar u kunt nog meer specifiek maken door te benoemen wie u nodig hebt om uw doelen te realiseren, wat u nodig hebt om uw doelen te behalen of wat u gaat doen om

Wat zijn smart leerdoelen?

Hieronder vind je verschillende SMART leerdoelen voorbeelden die veelgebruikt worden. Minder uitstellen: ‘ik wil vanaf het begin van een blok elke week 2 uur leren voor mijn tentamen.’ Meer communicatieve vaardigheden: ‘ik wil tijdens iedere projectgroep de voorzitter zijn.’

Wat zijn smart leerdoelen persoonlijke ontwikkeling?

SMART leerdoelen voorbeelden persoonlijke ontwikkeling ‘Ik wil me iedere ochtend zonder afleiding richten op mijn belangrijkste taak’ ‘Ik wil elke avond een halfuur eerder naar bed toe’ ‘Mijn zelfvertrouwen vergroten door elke dag iets te doen wat ik normaal uitstel’

Categories: Blog