Is het assistentes of assistenten?

Published by Charlie Davidson on

Is het assistentes of assistenten?

Assistent is een mannelijk woord. Je hebt ook assistente. Dat is de vrouwelijke variant. Assistente heeft nog een tweede meervoudsvorm, namelijk assistentes.

Hoe schrijf je assistent in het meervoud?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord assistent assistenten
verkleinwoord assistentje assistentjes

Wat is de afkorting van assistent?

Het begrip assistent heeft 4 verschillende betekenissen: 1) hulpkracht. iemand die is aangesteld om een ander onder diens leiding te helpen bij zijn werkzaamheden; ook: het beroep of de functie van assistent. 2) arts in verdere opleiding. afgestudeerd arts in opleiding tot specialist.

Wat is het meervoud van affiche?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord affiche affiches
verkleinwoord affichetje affichetjes

Wat is het meervoud van accu?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord accu accu’s
verkleinwoord accuutje accuutjes

Hoe kort je management af?

Oftewel, Management Assistant of Management Assistent(e), Executive Assistant, Personal Assistant etc.. Behalve PA (meer geaccepteerd dan MA of EA) kort het niet af!

Waar staat de afkorting Ast voor?

De afkorting “AST” betekent “Automatic Spanning Tree”.

Is het de affiche of het affiche?

Het of de affiche In de Nederlandse taal gebruiken wij beide lidwoorden voor affiche.

Wat is meervoud van fornuis?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord fornuis fornuizen
verkleinwoord fornuisje fornuisjes

Wat betekent accus?

Galvanische cel die d.m.v. elektrochemische opslag elektrische energie kan leveren en weer kan worden opgeladen, zoals een auto-accu. De nikkel-cadmium batterij is in wezen ook een accu.

Is het Akku of accu?

accu (akku) – ac’cu (akku), m. (-‘s), (verkorting van) accumulator in de betekenis: de aanzetmotor loopt op accu’s.

Wat is de Stavaza?

Stavaza Afkorting voor stand van zaken.

Categories: Blog