Wat betekent naar de mond praten?

Published by Charlie Davidson on

Wat betekent naar de mond praten?

Blijkbaar een uitbreiding van iemand naar de mond zien, de woorden a.h.w. van zijn lippen aflezen om onmiddellijk te reageren op zijn wensen of uitgesproken meningen; naar de mond praten betekent dus: dadelijk op het gesprokene ingaan, het erkennen en voortzetten.

Welke uitdrukkingen bestaan er?

Bekende spreekwoorden en gezegden

  • Iemand iets op de mouw spelden. (Iemand iets wijsmaken).
  • Belofte maakt schuld. (Wat je beloofd moet je doen).
  • Jong geleerd, oud gedaan. (Wat je in je jeugd leert kan later van nut zijn).
  • De appel valt niet ver van de boom.
  • Achter de wolken schijnt de zon.

Wat betekent de uitdrukking op een oor liggen?

Spreekwoorden ‘nog-op-een-oor-liggen’ dat probleem ligt me zwaar op de maag: ik vind het een moeilijk probleem, ik weet er geen oplossing voor.

Wat betekent praten over koetjes en kalfjes?

D.w.z. over onverschillige, onbeduidende zaken praten. Zie Van Effen’s Spect IX, 11: Nadat we so wat van koetjen en kalfjen epraet hadden; bl. 237: Eens mee praaten van het mooi weer, van het courant nieuws, en gelyk men zegt, van ‘t koeitje, en ‘t kalfje; Harrebomée, I, 356; Van Eijk, II, 56; Falkl.

Wat betekent steken ons naar de kroon?

D.w.z. trachten hem de kroon, het teeken van overwinning en meerderheid (zie ‘De kroon spannen’ ), te ontnemen; met hem wedijveren. Vgl.

Wat betekent een oogje in het zeil houden?

Het spreekwoord betekent ‘iets in de gaten houden’. Als je een oogje in het zeil houdt, let je op iets of iemand en ben je zorgvuldig aan het waarnemen. “De gelykenis is van voorzichtige schippers, die op hunne zeilen letten”, schrijft Carolus Tuinman in 1726, ” ‘t Is, Schipper, pas op!

Wat betekent de uitdrukking Twee ogen zien meer dan een?

Spreekwoorden ‘twee-ogen-zien-meer-dan-een’ de man kijkt zijn vrouw naar de ogen: hij doet pas iets als zijn vrouw toestemming heeft gegeven.

Wat betekent voor iemand in de fles vallen?

deelw.) (iemand) te veel geld vragen of te weinig geld bieden (voor iets) Voorbeeld: `Die bloemenman heeft me geflest: ik he…

Wat is het beste spreekwoordenboek?

Bakkerskinderen eten oud brood. (=Aan het vak dat men uitoefent, besteedt men in zijn directe omgeving weinig aandacht.) Beter thuis rapen eten dan elders gebraad. (=Thuis is het altijd nog het beste.)

Heb je daar oren naar?

Spreekwoord: Ergens oren naar hebben. Betekenis: Er wel iets in zien.

Wat betekent de uitdrukking Hij stond met zijn oren te klapperen?

3. met zijn oren staan te klapperen/klepperen,zich verbazen; ongelooflijke dingen vernemen.

Categories: Blog