Hvor mye koster SFO i Bergen?

Published by Charlie Davidson on

Hvor mye koster SFO i Bergen?

Pris pr måned: 2755 kroner. Redusert plass: Inntil 60 % av hel plass på ordinære dager og langdager (undervisningsfrie dager). Skolene kan selv avgjøre hvordan oppholdstiden kan benyttes med utgangspunkt i lokale forhold. Pris pr måned: 2195 kroner.

Hvor mye koster det å gå på SFO?

En heltidsplass i SFO består av fem dager før skolen starter om morgenen og fem dager etter skoleslutt til klokken 16.30. Heltidsplassen koster 3463 kroner per måned. Med en samlet inntekt på 500 000 kroner vil seks prosent av inntekten utgjøre 30 000 kroner i året.

Hvor lenge er SFO stengt om sommeren?

SFO har åpent alle virkedager, unntatt 5 kurs og planleggingsdager. På sommeren har SFO stengt i 3-4 uker (uke 27,28,29, og evt uke 30). Antall feriestengte uker varierer mellom skolene. Det er påmelding til SFO i skolenes ferier.

Når må man si opp SFO?

Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i påfølgende måned. Det gjelder også dersom du flytter ut av kommunen. Du må si opp plassen også når årsaken er at dere flytter.

Hva koster SFO i mnd?

Sjekk prisforskjellen: I en kommune er SFO gratis, i en annen koster det nær 4.000 kroner i måneden | FriFagbevegelse. Prisen varierer vra 0 til nesten 4000 kroner for en SFO-plass.

Hva koster SFO i Tønsberg?

Priser for opphold på SFO – 2021

Opphold Pris per måned Kost
3 dager per uke kr 2 066 kr 140
2 dager per uke kr 1 497 kr 97
5 dager annenhver uke kr 1 720 kr 108
5 dager i uken med kun morgenplass kr 508 ikke kost

Hva koster SFO Lillestrøm kommune?

2 dager: 1.394 kr + 109 kr i kost. 3 dager: 2.013 kr + 160 kr i kost. 4 dager: 2.653 kr + 196 kr i kost. 5 dager: 3.304 kr + 226 kr i kost.

Når stenger SFO Stavanger?

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30. Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00. SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Når åpner SFO etter sommerferien Bærum?

Skolefritidsordningen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00, og er et tilbud utenom undervisningstiden. Skolefritidsordningen holder stengt i juli måned, og tre planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Hvordan si opp SFO-plass?

Foreldre må logge inn i foreldreportalen for å få tilgang til å søke om endring eller oppsigelse av SFO-plass. Det er forvaltningskontoret i kommunen eller SFO-enheten som behandler søknaden. Dersom du ikke får til å sende søknad om endring eller oppsigelse, kontakt kommunens forvaltningskontor eller enheten direkte.

Hvor lenge kan man gå på SFO?

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Hva koster SFO i Larvik?

Maks pris for SFO-opphold er kr. 3 047,- for heltidsplass. Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekten med siste års skattemelding. Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Categories: Trending